16-11-09

-

wereldkeuken3

 

wereldkeuken2a

22:31 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

-

NIEUWSBRIEF van  30/10/2009 -  nr. 6

Winterfeest – pedagogische studiedagen – berispen van andere kinderen - familienieuws

 

 

Winterfeest op zondag 29 november

Zondag 29 november is het weer zo ver: de gemeentelijke feestzaal van Sint-Agatha-Berchem wordt dan omgetoverd om samen met jullie kinderen, met de grootouders, met de juffen en meesters te kunnen genieten van een groots feest.

Gedurende de hele namiddag kan iedereen 12.00u tot 18.00u genieten van een hapje en een drankje.

Tevens zullen alle kinderen u verrassen met een leuk optreden.

U hoort het al: dit wordt een niet te missen feest!

 

Hou dus alvast 29 november vrij in jullie agenda!

 

Naar jaarlijkse gewoonte zullen jullie via onze tombola ook kans kunnen maken op één van onze fantastische prijzen.

Maar om deze tombola te kunnen realiseren volgende vraag:

Heeft je werkgever nog promotiemateriaal liggen of heb je thuis nog een prijs liggen waarmee je niets meer kan aanvangen, heb je een zaak en kan je een cadeaubon wegschenken (met vermelding van de zaak natuurlijk!), …  ? Laat het ons spoedig weten.

Gelieve alles binnen te brengen tegen 20 november op het secretariaat.

Alvast bedankt!

 

 

Pedagogische studiedagen

Woensdag 2 december 2009

Vrijdag 19 maart 2010

Op deze 2 dagen is er geen school en worden geen warme maaltijden voorzien, maar er is wel betalende opvang aan €2.5/halve dag (zie nieuwe tarieven opvang begin dit schooljaar).

Gelieve in te schrijven via het briefje van vzw ’t Breugelkind.

Dit briefje zal u tijdig worden meegegeven.

 

 

 

 

Berispen van andere kinderen

Naar aanleiding van een aantal incidenten, wil ik er nogmaals op aandringen om als ouder of grootouder GEEN andere kinderen te berispen!

Dit komt zeer intimiderend over bij de kinderen!!

Wanneer u niet tevreden bent over een gedrag van een ander kind, gelieve u te wenden tot het schoolpersoneel. Zij zullen de gepaste maatregelen treffen!

 

Uittreksel uit het schoolreglement:

2.1.8   Berispen van andere kinderen

Het is ten strengste verboden leerlingen rechtstreeks opmerkingen te maken, te berispen of persoonlijk vragen te stellen. Hebt u opmerkingen over een leerling, richt u dan tot het personeel van de school.

 

 

Familienieuws

Op 16 oktober is juf Aniek bevallen van een lieftallig zoontje Vic.

22:22 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

-

NIEUWSBRIEF van 23/10/2009 -  nr. 5

oudercontacten lagere school

nieuwe rubriek: Schoolkrant door de leerlingen: “Wel-in-je-pel-week“

 

Oudercontact voor de leerlingen van de lagere school

Het is weer zover: donderdag 29 oktober krijgt uw kind het eerste rapport van dit schooljaar.

Daarom nodigen wij u uit voor een individueel oudercontact met de klastitularis van uw kind op donderdag 29 oktober 2009 tussen 15u40 en 18u. Indien u wenst kan u ook een gesprek aanvragen met de leerkrachten godsdienst of zedenleer, de GOK-leerkrachten (juffen Ingrid en Annelies), de zorgleerkracht (juf Ingrid) of met de directie.

 

Om het oudercontact vlot te laten verlopen en lange wachttijden zoveel mogelijk te beperken, vragen wij u om bijgevoegd strookje in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan de leerkracht, dit ten laatste tegen maandag 26 oktober. (Laat ons ook weten wanneer je niet kan komen – zie strookje)

 

Om het tijdsschema zoveel mogelijk te respecteren, dringen wij er op aan om u te beperken tot een gesprek van 10 minuten!! Mocht blijken dat er meer tijd nodig is om de resultaten en/of evolutie van uw kind te bespreken, gelieve op dat ogenblik een nieuwe afspraak te maken met de betrokken leerkracht. Op deze manier zullen de wachttijden niet uitlopen.

Wij zullen u (zoveel mogelijk rekening houdend met uw wensen) een juist uur vooraf meedelen.

 

M. Herremans

Wd. directeur BS Zavelput

 

 

Schoolkrant door de leerlingen

 

“Wel-in-je-pel-week” van 5 tot 9 oktober 2009

“We hebben breakdance gedaan, soccerbal, en nog andere activiteiten. Er waren best wel veel sportspelletjes en er waren ook fit-testen met meester Tim. En met juf Emmie hebben we bewegingsliedjes geleerd. Elke morgen hebben we ochtendgymnastiek met juf Mieke gedaan. We waren allemaal verspreid in andere groepen. Het 1ste met het 2de, het 3de met het 4de, het 5de met het 6de. We deden allemaal iets anders. Voorbeeld: het 5de en het 6de zijn gaan fietsen, het 1ste, 2de, 3de en 4de hebben dat niet gedaan. Het was een echte leuke week.”

Lise – 3de lj

 

 

“Het was een heel leuke week.

We hebben over sport, fruit en gezond leven geleerd. Dit vond ik leuk: alles!

En de bananenmilkshake was echt lekker. Ik heb ook leren voetbal doen. En ok breakdance, dat was een beetje moeilijk. Maar alles was leuk.

Maar spijtig was toen we met juf Mia waren dan was het aan het regenen en we moesten onder het afdak gaan. En het gezond ontbijt was ook heel heel lekker.”

Hadaja – 3de lj

 

                                   

 

Neila – 3KK

Vraag: Wat kan je doen allemaal om te sporten?

Antwoord: Met racletten kan je tennissen!

 

&-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oudercontact van donderdag 29 oktober 2009

(af te geven ten laatste tegen maandag 26 oktober, maar liefst vroeger!!)

 

Ondergetekende …………………………………….……………………….

ouder van …………………………….….   Klas: …………………………..

 

O   wenst naar de oudercontact te komen van 25/06/09 vanaf ………………… u tot …………..u (noteer hier vanaf wanneer en tot wanneer u naar het oudercontact kan komen. Wij delen u achteraf het exacte uur mee)         

 

en wenst een gesprek met

O         de leerkracht

O         de directie

O         de GOK-leerkracht (juffen Ingrid en Annelies)

O         de zorgleerkracht (juf Ingrid)

O         de leerkracht godsdienst (juf Gerlinde)

O         de leerkracht zedenleer (juf Lieve)

 

O   kan niet komen naar het oudercontact

 

Handtekening ouder

22:16 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

-

NIEUWSBRIEF van  2 oktober 2009 -  nr. 4

Schooltoelagen

 

Schooltoelagen

Tijdens de infoavond van 10 september werd een uiteenzetting gehouden over het verkrijgen van schooltoelagen. Deze toelage bedraagt €82.16/kleuter en €92.43 à €184.86/leerling lagere school.

Je hoeft slecht 1 aanvraag per gezin in te dienen, ongeacht waar uw kinderen school lopen.

De aanvragen kan je online doen of op papier.

 

Hoe groot de schooltoelage is, hangt af van het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste (zie tabel hieronder)

 

Aantal personen ten laste

Maximum-inkomensgrens (euro)

0

15.163,73

1

22.395,24

2

28.056,67

3

32.576,38

4

37.476,68

5

43.518,76

6

47.610,25

7

49.798,76

8

51.987,24

9

54.223,25

10

56.602,05

 

Wie denkt in aanmerking te komen kan de infoformulieren en de invulformulieren op het secretariaat verkrijgen. Je kan de invulformulieren ook downloaden via www.schooltoelagen.be of telefonisch aanvragen op het nummer 1700.

 

Op de infobrochure staat tevens vermeld waar je terecht kan voor hulp bij het invullen van de documenten (afdeling studietoelagen in je provincie). Telefonische hulp kan je krijgen via het nummer 1700 (Vlaamse infolijn). Verder vind je ook info op www.schooltoelagen.be.

 

Je ontvangt het geld 2 maanden nadat de aanvraag werd ingediend (en het dossier volledig is).

 

Je kan ook altijd hulp krijgen van de directie bij het invullen van de formulieren!

22:06 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |