30-04-10

nieuwsbrief 12

NIEUWSBRIEF van 30/4/2010 -  nr. 12

Opendeurdag & BBQ - familienieuws

 

Opendeurdag - BBQ

 

De lente is begonnen, het zonnetje laat zich heel af en toe eens zien…

Ook bij ons begint het te kriebelen want onze opendeurdag met BBQ is in aantocht!!

Net als de voorbije jaren willen we er op zaterdag 29 mei 2010 weer een dolfijne dag van maken voor klein en groot!

Er zal gesmuld kunnen worden van heel wat lekkers en natuurlijk wordt er ook voor de nodige animatie gezorgd!

U hoort het:

 

Een dag om zeker niet te missen, noteer hem dus alvast in uw agenda!

 

Maar om deze dag vlot te laten verlopen, hebben we heel wat helpende handen nodig. Daarom willen we via deze brief een oproep doen!

 

Zou u ons graag die dag komen helpen, vul dan onderstaand strookje in en geef dit ten laatste terug mee aan uw kind op vrijdag 7 mei.

 

Alvast bedankt voor uw spontane medewerking aan het welslagen van ons feest!

 

 

Familienieuws

 

Juf Sylvia (secretariaatsmedewerkster) is op 8 december bevallen van een flinke zoon Enzo.

Meester Tim (1ste leerjaar) is op 15 maart de fiere papa geworden van een mooie dochter Feiya.

Juf Gerlinde (leerkracht godsdienst) is op 30 maart bevallen van een prachtige dochter Sterre.

Juf Sofie (juf turnen kleuters) stapt in het huwelijksbootje op 2 juli 2010.

Juf Marijke (juf peuterklas) stapt in het huwelijksbootje op 10 juli 2010.

 

 

Michèle Herremans

Wd. directeur

14:30 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-10

nieuwsbrief 11

NIEUWSBRIEF van  5 maart 2010 -  nr. 11

Knabbel en babbel - Dikke truiendag

 

Knabbel en Babbel

Niet vergeten:

vanavond kan u terecht voor een gezellige “Knabbel en Babbel” met de ouders van onze school in het GC De Kroon vanaf 19u! U wordt allen verwacht!

 

Dikke truiendag

 

Vrijdag 26 februari was het dikke truiendag op BS Zavelput.

Vooraleer de leerlingen naar hun klassen gingen, dansten ze zich warm op een bewegingsliedje. De verwarming werd die dag 2° lager gezet.

 

’s Morgens, ’s middags en ’s avonds konden de kinderen warme wafels kopen om zich op te warmen. Deze wafels werden ter plekke gebakken door lieftallige mama’s, à dank je wel, mama’s!!

De opbrengst van de wafelverkoop, niet minder dan 250 euro, wordt gestort op de hulprekening ten voordele van Haïti.

 

  

Om jullie bewust te maken dat energie op allerlei manieren kan bespaard worden, zal voortaan in de nieuwsbrief een “energierubriek” opgenomen worden waar praktische tips zullen opgenomen worden zodat jullie thuis ook aan energie kunnen besparen.

 

  

 

M. Herremans

Wd. directeur

 

energierubriek

Een advies voor de koelkast:

Ontdooi ingevroren voedingsmiddelen tijdig in de koelkast
De koude die vrijkomt bij het ontdooien, vermindert het energieverbruik.

 

 

  

Uit een kindermond

Leerling X: “mag ik uit straf?”

Leerkracht: “vraag dat aan de leerkracht die je op straf zette”

Leerling X: “Maar die zit in de cafetaria…!” (leraarskamer)

 

 

  

Afsprakenrubriek

Gelieve rekening te houden met de nieuwe regeling voor het binnen- en buitengaan van de zaal (zie gebods- en verbodsborden op de deur)

09:53 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

nieuwsbrief 10

NIEUWSBRIEF van  12/02/2010 -  nr. 10

Carnaval – dikke truiendag

 

Carnaval vrijdag 12 februari

In de lagere school werden de leerlingen in de voormiddag verdeeld in graadsoverstijgende groepen. Elke groep doorliep 4 workshops: dansen, zingen, knutselen en sporten.

In de namiddag werd het aangeleerde dansje samen naar voor gebracht, werden de zelfgemaakte kleren geshowd door de leerlingen van de 3de graad, werd het carnavalslied gezongen, en was er een klein feestje met warme chocomelk en popcorn

 

In de kleuterschool werd er in de voormiddag geshowd en konden de kinderen zich inleven in allerlei figuren (waarin ze verkleed waren) en in de namiddag stonden er enkele lekker versnaperingen op het menu.

 

 

Dikke truiendag vrijdag 26 februari

Eigenlijk was het vandaag, vrijdag 12 februari, ook dikke truiendag.

Echter, carnaval en dikke truiendag samen op één dag is te veel van het goede –  de festiviteiten van carnaval zouden het doel van de dikke truiendag overschaduwen.

 

Daarom opteren we ervoor om vrijdag 26 februari onze dikke truiendag te organiseren.

Wat gaan we dan doen?

1)     onze verwarming 2° lager zetten à doe dus een dikke trui aan

2)     om ons een beetje op te warmen, zullen we warme wafels verkopen (ten voordele van Haïti) ’s morgens, tijdens de middagpauze en ’s avonds tegen de prijs van €1.

 

Praktisch: zijn er mama’s die ’s morgens, ’s middags en/of ’s avonds wafels willen bakken? Graag een seintje ten laatste op 23 februari naar Michèle Herremans (02/465.44.39)

 

Uit een kindermond

 

Matheo 1KK:”Awel, dat moet ge zien om te geloven: 2 juffen Sabine!”

 

 

Afsprakenrubriek

 

Wanneer we aan de kribbe komen, gaan onze mondjes toe (want de baby’tjes slapen…).

 

 

09:51 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-01-10

nieuwsbrief 9

NIEUWSBRIEF nr.  9  van  08/01/2010

Inschrijvingen in een Brusselse Nederlandstalige school- nieuwbouw

 

Inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel

De inschrijvingen in alle Nederlandstalige scholen van het basisonderwijs in Brussel verlopen sinds jaren op een zelfde manier en in dezelfde periode. Dat is ook zo voor schooljaar 2010-2011.

Maar … dit jaar verandert het één en ander in de manier waarop de ouders hun kind moeten inschrijven. Grootste nieuwigheid is dat u voor het schooljaar 2010-2011 uw kind vooraf moet aanmelden in januari op de website www.inschrijveninbrussel.be om daarna de aanmelding om te zetten in een inschrijving (tijdens de maand februari).

Doet u geen aanmelding in januari, dan heb je enkel nog de mogelijkheid om in te schrijven vanaf de maand april voor de resterende plaatsen.

Dus: is uw kind geboren in 2008 of wenst uw kind in te schrijven in een nieuwe basisschool, dat moet u zich via de website aanmelden tijdens de maand januari.

Meer info leest u in de brochure die vrijdag 18 december met uw kind werd meegegeven.

Men zegge het voort…

Nieuwbouw

Normaal zou na de vakantie gestart zijn met de werken voor de nieuwbouw.

Echter, nu koning Winter in ons land is, kunnen de werken niet aanvangen.

De werken zullen starten van zodra de dooi voldoende heeft ingezet.

Het einde voor de ruwbouw en dak waren voorzien tegen het bouwverlof (juli 2010), dat zal nu iets later zijn.

 

  

M. Herremans

Wd. directeur

11:02 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-12-09

nieuwsbrief 8

 

NIEUWSBRIEF nr 8 van 18/12/2009
Nieuwbouw - nieuwjaarswensen
2009 is voorbij, …en wat brengt ons 2010?  Een prachtige nieuwbouw!
Vanaf januari 2010 zal er effectief gestart worden met graven, metsen, ….
Dat zal natuurlijk de nodige ongemakken met zich meebrengen, maar we krijgen er een prachtig gebouw voor in de plaats!
Vanaf januari zal gebruik gemaakt worden van de nieuwe toegang van de school.
Mochten er nog meer praktische afspraken moeten gemaakt worden, zal ik die zeker tijdig doorgeven.

Beste Wensen

voor een

spetterend 2010

vanwege

het voltallige team van

BS Zavelput!!

09:30 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-12-09

Nieuwsbrief nr. 7

NIEUWSBRIEF nr. 7 van 3/12/2009

Winterfeest – winnaars – oudercontact – kerstvieruurtje – verloren goed – infoavond lln 6de lj

 

Winterfeest

Zondag 29 november was alweer een geslaagde dag!

Ik was een fiere directie: dank zij de vele inspanningen van mijn volledige team en onze talentvolle leerlingen hebben wij allen kunnen genieten van een prachtig spektakel.

 

Via deze weg wens ik de leden van het oudercomité en alle andere helpende ouders te bedanken voor hun medewerking tijdens het feest.

 

Ook onze dank aan de ouders en talrijke bedrijven die dit evenement hebben gesponsord.

 

Ondertussen kennen we de winnaar van “een volle kaart is nog een gokje waard”.

Het juiste gewicht (20,9 kg.) van Gastons koffer werd geraden door de familie Houben. Zij mochten het prachtige Disney-pakket in ontvangst komen nemen.

 

 

Winnaars tekenwedstrijd 11 november

Ik heb het genoegen u de namen van de WINNAARS van de 11 november-wedstrijd mee te delen: de jongens WYNSDAU Théo en MJAHID Brahim van het 4de leerjaar mochten tijdens de 11 novemberviering op het gemeentehuis een prachtige prijs in ontvangst nemen.

Van harte gefeliciteerd, “kunstenaars-in-wording”!

 

Oudercontact voor alle kleuters en lagere schoolkinderen

Alle ouders worden uitgenodigd voor een individueel oudercontact met de klastitularis van hun kind op donderdag 17 december 2009 tussen 15u30 en 18u. Indien u wenst kan u ook een gesprek aanvragen met de leerkrachten godsdienst of zedenleer, de GOK-leerkrachten (juffen Ingrid en Annelies), de zorgleerkracht (juf Ingrid) of met de directie.

 

Om het oudercontact vlot te laten verlopen en lange wachttijden zoveel mogelijk te beperken, vragen wij u om bijgevoegd strookje in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan de leerkracht, dit ten laatste tegen vrijdag 11 december. (Laat ons ook weten wanneer je niet kan komen – zie strookje)

 

Om het tijdsschema zoveel mogelijk te respecteren, dringen wij er op aan om u te beperken tot een gesprek van 10 minuten!! Mocht blijken dat er meer tijd nodig is om de resultaten en/of evolutie van uw kind te bespreken, gelieve op dat ogenblik een nieuwe afspraak te maken met de betrokken leerkracht. Op deze manier zullen de wachttijden niet uitlopen.

 

Wij zullen u (zoveel mogelijk rekening houdend met uw wensen) een juist uur vooraf meedelen.

 

Wij willen er u nog eens op wijzen dat het Nederlands de voertaal is in onze school.

Wij vragen u dan ook om Nederlands te praten in de gangen en op de speelplaats.

 

 

Kerstvieruurtje

Naar jaarlijkse gewoonte zorgt het oudercomité voor een gezellige sfeer tijdens het oudercontact met een kerstvieruurtje.

Ook dit jaar staan overheerlijke warme en koude chocomelk, appelsap en sinaasappelsap, glühwein en smakelijke pannenkoeken met witte of bruine suiker op het menu.

Inschrijven kan via het briefje van het Oudercomité.

 

 

Verloren goed

Een muts, een sjaal, een pull, een sok, … verloren?

Vergeet niet een kijkje te nemen bij het verloren goed op donderdag 17 december 2009 (dag van het oudercontact en kerstvieruurtje). Tijdens de kerstvakantie wordt het niet opgehaalde goed geschonken aan een goed doel.

 


Oei!

Oei, oei, oei….

Al onze theelichtjes zijn tijdens het winterfeest verdwenen?

Wie helpt hen de weg terug te vinden?

 

 

 

 

 

Afsprakenrubriek

 Varia

-       plaatsen van de boekentassen

op het rek en voor en naast het rek, netjes geordend

-       sjaals en mutsen worden in de mouwen van de jassen gestoken, de jassen worden netjes aan de kapstokken opgehangen (kleuters en leerlingen meer orde bijbrengen + voorkomen van luizenprobleem).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&---------------------------------------------------------------------------

Oudercontact van donderdag 17 december 2009

(af te geven ten laatste tegen vrijdag 11 december)

 

Ondergetekende …………………………………….……………………….

ouder van …………………………….….   Klas: …………………………..

 

O wenst naar het oudercontact te komen van 17/12/09 vanaf ………………… u tot …………..u (Noteer hier vanaf wanneer en tot wanneer u naar het oudercontact kan komen. Wij delen u achteraf het exacte uur mee)     

 

en wenst een gesprek met

O      de leerkracht

O      de directie

O      de GOK-leerkracht (juffen Ingrid en Annelies)

O      de zorgleerkracht (juf Ingrid)

O      de leerkracht godsdienst (juf Gerlinde)

O      de leerkracht zedenleer (juf Lieve)

 

O kan niet komen naar het oudercontact

 

Handtekening ouder

18:53 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-11-09

-

wereldkeuken3

 

wereldkeuken2a

22:31 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

-

NIEUWSBRIEF van  30/10/2009 -  nr. 6

Winterfeest – pedagogische studiedagen – berispen van andere kinderen - familienieuws

 

 

Winterfeest op zondag 29 november

Zondag 29 november is het weer zo ver: de gemeentelijke feestzaal van Sint-Agatha-Berchem wordt dan omgetoverd om samen met jullie kinderen, met de grootouders, met de juffen en meesters te kunnen genieten van een groots feest.

Gedurende de hele namiddag kan iedereen 12.00u tot 18.00u genieten van een hapje en een drankje.

Tevens zullen alle kinderen u verrassen met een leuk optreden.

U hoort het al: dit wordt een niet te missen feest!

 

Hou dus alvast 29 november vrij in jullie agenda!

 

Naar jaarlijkse gewoonte zullen jullie via onze tombola ook kans kunnen maken op één van onze fantastische prijzen.

Maar om deze tombola te kunnen realiseren volgende vraag:

Heeft je werkgever nog promotiemateriaal liggen of heb je thuis nog een prijs liggen waarmee je niets meer kan aanvangen, heb je een zaak en kan je een cadeaubon wegschenken (met vermelding van de zaak natuurlijk!), …  ? Laat het ons spoedig weten.

Gelieve alles binnen te brengen tegen 20 november op het secretariaat.

Alvast bedankt!

 

 

Pedagogische studiedagen

Woensdag 2 december 2009

Vrijdag 19 maart 2010

Op deze 2 dagen is er geen school en worden geen warme maaltijden voorzien, maar er is wel betalende opvang aan €2.5/halve dag (zie nieuwe tarieven opvang begin dit schooljaar).

Gelieve in te schrijven via het briefje van vzw ’t Breugelkind.

Dit briefje zal u tijdig worden meegegeven.

 

 

 

 

Berispen van andere kinderen

Naar aanleiding van een aantal incidenten, wil ik er nogmaals op aandringen om als ouder of grootouder GEEN andere kinderen te berispen!

Dit komt zeer intimiderend over bij de kinderen!!

Wanneer u niet tevreden bent over een gedrag van een ander kind, gelieve u te wenden tot het schoolpersoneel. Zij zullen de gepaste maatregelen treffen!

 

Uittreksel uit het schoolreglement:

2.1.8   Berispen van andere kinderen

Het is ten strengste verboden leerlingen rechtstreeks opmerkingen te maken, te berispen of persoonlijk vragen te stellen. Hebt u opmerkingen over een leerling, richt u dan tot het personeel van de school.

 

 

Familienieuws

Op 16 oktober is juf Aniek bevallen van een lieftallig zoontje Vic.

22:22 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

-

NIEUWSBRIEF van 23/10/2009 -  nr. 5

oudercontacten lagere school

nieuwe rubriek: Schoolkrant door de leerlingen: “Wel-in-je-pel-week“

 

Oudercontact voor de leerlingen van de lagere school

Het is weer zover: donderdag 29 oktober krijgt uw kind het eerste rapport van dit schooljaar.

Daarom nodigen wij u uit voor een individueel oudercontact met de klastitularis van uw kind op donderdag 29 oktober 2009 tussen 15u40 en 18u. Indien u wenst kan u ook een gesprek aanvragen met de leerkrachten godsdienst of zedenleer, de GOK-leerkrachten (juffen Ingrid en Annelies), de zorgleerkracht (juf Ingrid) of met de directie.

 

Om het oudercontact vlot te laten verlopen en lange wachttijden zoveel mogelijk te beperken, vragen wij u om bijgevoegd strookje in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan de leerkracht, dit ten laatste tegen maandag 26 oktober. (Laat ons ook weten wanneer je niet kan komen – zie strookje)

 

Om het tijdsschema zoveel mogelijk te respecteren, dringen wij er op aan om u te beperken tot een gesprek van 10 minuten!! Mocht blijken dat er meer tijd nodig is om de resultaten en/of evolutie van uw kind te bespreken, gelieve op dat ogenblik een nieuwe afspraak te maken met de betrokken leerkracht. Op deze manier zullen de wachttijden niet uitlopen.

Wij zullen u (zoveel mogelijk rekening houdend met uw wensen) een juist uur vooraf meedelen.

 

M. Herremans

Wd. directeur BS Zavelput

 

 

Schoolkrant door de leerlingen

 

“Wel-in-je-pel-week” van 5 tot 9 oktober 2009

“We hebben breakdance gedaan, soccerbal, en nog andere activiteiten. Er waren best wel veel sportspelletjes en er waren ook fit-testen met meester Tim. En met juf Emmie hebben we bewegingsliedjes geleerd. Elke morgen hebben we ochtendgymnastiek met juf Mieke gedaan. We waren allemaal verspreid in andere groepen. Het 1ste met het 2de, het 3de met het 4de, het 5de met het 6de. We deden allemaal iets anders. Voorbeeld: het 5de en het 6de zijn gaan fietsen, het 1ste, 2de, 3de en 4de hebben dat niet gedaan. Het was een echte leuke week.”

Lise – 3de lj

 

 

“Het was een heel leuke week.

We hebben over sport, fruit en gezond leven geleerd. Dit vond ik leuk: alles!

En de bananenmilkshake was echt lekker. Ik heb ook leren voetbal doen. En ok breakdance, dat was een beetje moeilijk. Maar alles was leuk.

Maar spijtig was toen we met juf Mia waren dan was het aan het regenen en we moesten onder het afdak gaan. En het gezond ontbijt was ook heel heel lekker.”

Hadaja – 3de lj

 

                                   

 

Neila – 3KK

Vraag: Wat kan je doen allemaal om te sporten?

Antwoord: Met racletten kan je tennissen!

 

&-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oudercontact van donderdag 29 oktober 2009

(af te geven ten laatste tegen maandag 26 oktober, maar liefst vroeger!!)

 

Ondergetekende …………………………………….……………………….

ouder van …………………………….….   Klas: …………………………..

 

O   wenst naar de oudercontact te komen van 25/06/09 vanaf ………………… u tot …………..u (noteer hier vanaf wanneer en tot wanneer u naar het oudercontact kan komen. Wij delen u achteraf het exacte uur mee)         

 

en wenst een gesprek met

O         de leerkracht

O         de directie

O         de GOK-leerkracht (juffen Ingrid en Annelies)

O         de zorgleerkracht (juf Ingrid)

O         de leerkracht godsdienst (juf Gerlinde)

O         de leerkracht zedenleer (juf Lieve)

 

O   kan niet komen naar het oudercontact

 

Handtekening ouder

22:16 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

-

NIEUWSBRIEF van  2 oktober 2009 -  nr. 4

Schooltoelagen

 

Schooltoelagen

Tijdens de infoavond van 10 september werd een uiteenzetting gehouden over het verkrijgen van schooltoelagen. Deze toelage bedraagt €82.16/kleuter en €92.43 à €184.86/leerling lagere school.

Je hoeft slecht 1 aanvraag per gezin in te dienen, ongeacht waar uw kinderen school lopen.

De aanvragen kan je online doen of op papier.

 

Hoe groot de schooltoelage is, hangt af van het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste (zie tabel hieronder)

 

Aantal personen ten laste

Maximum-inkomensgrens (euro)

0

15.163,73

1

22.395,24

2

28.056,67

3

32.576,38

4

37.476,68

5

43.518,76

6

47.610,25

7

49.798,76

8

51.987,24

9

54.223,25

10

56.602,05

 

Wie denkt in aanmerking te komen kan de infoformulieren en de invulformulieren op het secretariaat verkrijgen. Je kan de invulformulieren ook downloaden via www.schooltoelagen.be of telefonisch aanvragen op het nummer 1700.

 

Op de infobrochure staat tevens vermeld waar je terecht kan voor hulp bij het invullen van de documenten (afdeling studietoelagen in je provincie). Telefonische hulp kan je krijgen via het nummer 1700 (Vlaamse infolijn). Verder vind je ook info op www.schooltoelagen.be.

 

Je ontvangt het geld 2 maanden nadat de aanvraag werd ingediend (en het dossier volledig is).

 

Je kan ook altijd hulp krijgen van de directie bij het invullen van de formulieren!

22:06 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-09-09

-

NIEUWSBRIEF van  -  nr. 3

Scholenveldloop – schoolkalender - website van de school - familienieuws

 

Scholenveldloop

Woensdag 23 september was het weer zo ver: iedereen haalde zijn trainingspakje uit en zette zijn beste beentje voor en nam vol enthousiasme deel aan de jaarlijkse scholenveldloop. Ons motto is en blijft nog steeds: “deelnemen is belangrijker dan winnen!”.

Maar toch hebben enkelen onder ons prachtige medailles meegebracht naar school.

Zelfs onze “Gaston” heeft meegelopen! Helaas haalde hij geen prijs, maar hij werd door allen aangemoedigd om toch maar de eindstreep te halen.

Net zoals vorig jaar, behaalden we toch mooie medailles:

5de: Emilie Gistelinck (goud) en Chiara Fanizza (zilver)
4de lj: Estelle Descamps (brons)
3de lj, Hadaya Diallo (goud) en Marvin Dekrom (brons)
1ste lj: Sarah Fanizza (goud)

nieuwsbrief-foto

En dan mogen we niet vergeten dat ook onze leerkrachten weer hun beentjes hebben voorgezet: Meester Michel behaalde goud en meester Tim brons. Juf Patricia werd niet op het podium geroepen, maar dat was gewoon omdat ze geen podium gemaakt hadden voor de vrouwelijke leerkrachten!!! Daarom bekronen wij juf Patricia zelf met een gouden medaille!!

Een hele dikke proficiat voor deze zeer sportieve kinderen, maar ook aan alle andere kinderen en supporters!!

En zoals je dus kan lezen: “HOP, HOP, HOP, ZAVELPUT AAN DE TOP!” met niet minder dan 9 medailles!!!


Schoolkalender

Onze nieuwe schoolkalender is klaar!

Vorig schooljaar werden heel wat foto’s gemaakt van onze leerlingen en kleuters tijdens klasactiviteiten, uitstappen en andere evenementen. Een greep uit de mooiste foto’s hebben we een plaatsje gegeven op de jaarlijkse schoolkalender die door het oudercomité wordt gemaakt en verspreid.

De kalender loopt van september 2009 tot juni 2010. De data van uitstappen, oudercontacten, rapporten, feesten, vakantiedagen, vergaderingen schoolraad en oudercomité, … staan reeds vermeld. Verder kan u gedurende het schooljaar zelf nog notities maken op de kalender. Daarvoor is voldoende ruimte voorzien.

Dit “fotoboek” (in kleur) oogt niet alleen mooi in uw keuken of eetkamer, maar kan voor u en uw familie een handig geheugensteuntje zijn voor de planning en het vlotte verloop van het schooljaar.

De prijs van deze kalender bedraagt zoals vorig jaar €5.

Indien u de kalender nog wenst aan te kopen, dan kan u dit doen door gepast geld  in een omslag te steken en af te geven aan de juf of meester (uiteraard met de vermelding van schoolkalender + naam van uw kind)

Misschien kan u ook voor oma, opa, nonkel, tante, … een bestelling plaatsen.

Vanaf 25 september kunnen de kalenders meegegeven worden.

Website van de school

Vanaf heden is onze website van de school geüpdatet.
Je kan er de jaarkalender raadplegen, alsook de maandelijkse menu’s.

 

Familienieuws

De 2 dochtertjes van juf Katrien kregen op donderdag 11 september een zusje Eva.
Een dikke proficiat aan de mama en papa.

 

Michèle Herremans

Wd. directeur

10:06 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-09-09

-

Sint-Agatha-Berchem

16 september 2009

 

 

Betreft: fruitproject op school

 

 

Beste ouder

 

 

Net zoals vorig jaar, kan onze school, in samenwerking met Agape en de Koning Boudewijnstichting, uw kind 4 X per week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) een stuk fruit aanbieden als tussendoortje.

 

Volgens de geldende normen, terug te vinden in de actieve voedingsdriehoek, dient iedereen dagelijks twee stukken fruit te nuttigen. De praktijk leert ons dat het gemiddelde minder dan één stuk fruit is, wat de gezondheid van onze kinderen niet ten goede komt. Als school kunnen wij hier ons steentje toe bijdragen, door zelf reeds één stuk fruit aan te bieden als tussendoortje. Er zal wekelijks een appel, een peer, een sinaasappel en een stuk seizoensfruit geleverd worden.

 

Voor de prijs van 25 euro krijgt ieder kind vanaf 28 september 2009 tot 30 juni 2010, 4 maal per week een stuk fruit!

 

 

Inschrijven kan tot vrijdag 18 september 2009 door onderstaand strookje samen met gespast geld af te geven aan de leerkracht van uw kind.

 

Met vriendelijke groeten

M. Herremans

 

 

Ondergetekende, ……………………………………………………………………

 

 

Ouder van …………………………………………………… klas .……………….

 

 

Bevestig dat mijn kind   O zal deelnemen aan het fruitproject

 

                                   O NIET zal deelnemen aan het fruitproject

 

 

Handtekening ouder

11:48 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-09-09

-

NIEUWSBRIEF van  04/09/2009 -  nr. 2

Eerste schooldag – nieuwbouw en zoenzone

  

Eerste schooldag

Onze Gaston is ook met vakantie geweest!

Overal ter wereld is hij gaan vertellen wat wij hier op Zavelput allemaal gedaan hebben om het “pesten” te vermijden.

En op vele plaatsen heeft hij vriendjes gemaakt. Van die vriendjes heeft hij vriendschapsbandjes gekregen als teken van hun blijvende vriendschap.

Gaston vond dat zo’n goed idee dat hij voorstelde dat alle kinderen van onze school vriendschapsbandjes maken…

Dus hebben onze leerlingen op de eerste schooldag “vriendschapsbandjes” gemaakt en die nadien uitgewisseld!!

Op die manier zijn wij nu allemaal vriendjes van elkaar!

 Nieuwbouw en zoenzone

Met heel veel stress, kopzorgen, “last minute”-werken en “goodwill” zijn de voorbereidende werken van onze nieuwbouw dan toch in orde gekomen.

Pas op donderdag 27 augustus werden de 2 klascontainers verplaatst en kregen we een nieuwe (en veel mooiere) reftercontainer.

Vrijdag werden de elektriciteit en het water terug aangesloten, de keukeninhoud verplaatst, het pad vrijgemaakt, …

Helaas werden de hekkens niet tijdig geleverd. Tenslotte werden ze woensdagochtend geplaatst zodat onze kindjes nu veilig kunnen circuleren over ons schooldomein.

De hekkens rond de containerklassen zullen in de loop van de komende weken vervangen worden door een Bekaert-draad. Tevens zal er een andere (en veiligere) toegang gemaakt worden tot het schooldomein.

Aangezien er nu veel parkeergelegenheid verloren gegaan is, wil ik toch nog eens met aandrang vragen om uw wagen niet voor de garage van de buurtbewoners te parkeren.

Ik heb bij de politie een “zoenzone” aangevraagd, zodat u uw kind veilig aan de schoolpoort kan afzetten, zonder dat u een parkeerplaats hoeft te zoeken.

De politie heeft mij gegarandeerd dat daar spoedig werk zal van worden gemaakt.

Wij weten allemaal dat een nieuwbouw voor iedereen veel ongemakken met zich meebrengt, maar als we allemaal een kleine inspanning doen, zal dit wel allemaal meevallen...

M. Herremans

Wd. directeur BS Zavelput

 

Memo- en afsprakenrubriek

Voor de kleutertjes

Omwille van hygiënische redenen vragen wij u om dagelijks het karretje van koekjes, drankjes en brooddozen na te kijken en eventueel niet verbruikte koekjes en/of fruit of achtergebleven doosjes terug mee te nemen.

Voor de boterhammeneters van de lagere school

Gelieve dagelijks de brooddoos en de niet leeggedronken drankjes terug mee te nemen naar huis.

19:19 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

-

 

NIEUWSBRIEF  01/09/2009  -  nr. 1

Algemene mededelingen

 

Beste ouders

 

 

Na een lange en hopelijk ontspannende vakantie, is uw kind vanmorgen weer door de schoolpoort gestapt. Het ene kind uitkijkend naar de vertrouwde vriendjes, het andere vol verwachting voor zijn nieuwe school, maar allen met kriebels van spanning in de buik.

 

Ook voor het personeel en de directie brengt elk nieuw schooljaar de nodige nervositeit met zich mee. Iedereen maakt zich op om er een zinvol, leerrijk en geslaagd schooljaar van te maken.

 

Uw kind krijgt vandaag, naast zijn boeken en schriften, ook brieven mee naar huis. Om het u gemakkelijk te maken hebben we alle brieven gebundeld in dit boekje.

 

Mag ik u vragen even rustig de tijd te nemen en het boekje aandachtig te lezen.

 

Gelieve de invulstrookjes ten laatste tegen vrijdag 4 september met uw kind terug mee te geven.

Ik dank u alvast voor uw medewerking.

 

Tevens wens ik al onze leerlingen een goede start en een fijn schooljaar toe.

 

 

Vriendelijke groeten

 

 

 

 

 

Michèle Herremans

Wd. directeur

 

 Samenstelling van de klassen

 

1ste kleuterklas A                  Juf Marijke Coppens. 

Kinderverzorgster                Juf Sabine Van Peer

1ste kleuterklas B                  Juf Sabine Vermeersch

2e kleuterklas                        Juf Mieke Van Den Kerkhove vervangt Juf Aniek Lips tot einde bevallingsverlof

3e kleuterklas                        Juf Katleen Penne

1ste leerjaar a                        Juf Anouk Stoffels

1ste leerjaar b                        Meester Tim De Bruyne

2e leerjaar                             Meester Michel Vyncke

3e leerjaar                              Juf Mia Schoukens

4e leerjaar                             Juf Emmie Vreven

5e leerjaar                             Juf Stefanie Plompen vervangt Juf Katrien Fonteyn tot einde bevallingsverlof

6e leerjaar                             Juf Patricia Deneef

 

GOK leerkrachten                Juffen Ingrid Goethals en Annelies Steenacker

Godsdienst                           Juf Gerlinde Van der Straeten

Zedenleer                            Juf Godelieve Bartels

Zorgcoördinator                   Juf Ingrid Goethals

Lichamelijke opvoeding      Juf Mieke Van Langendonck

Ondersteuner Onderwijscentrum Brussel Juf Muriël Van Eede

 

 

Infoavond op 10 september

Zoals bij het begin van elk schooljaar heeft op onze school een eerste “oudercontact” plaats tijdens de infoavond van donderdag 10 september.

Deze infoavond is voorzien voor alle klassen van de school.

Het algemene deel start om 19u00 in de polyvalente zaal van de school, nadien zullen de juffen en meesters, elk in hun klas, u verder informeren over de werking en afspraken in de klas, de activiteiten en uitstappen specifiek voor hun leerjaar, …

Nadien kan u even napraten met een hapje en een drankje, u vriendelijk aangeboden door het Oudercomité.

We dringen er op aan dat u aanwezig zou zijn. Een goede uitleg in het begin, kan veel problemen voorkomen.

Na de algemene uitleg van de leerkracht is er nog even tijd voor een persoonlijk contact met de leerkracht.

 

Mogen wij u vriendelijk vragen dat de kinderen niet rondlopen en/of lawaai maken tijdens de verschillende uiteenzettingen.

 

 

Nieuw schoolreglement (zie ook bijlage)

Om het welslagen van dit schooljaar een handje te helpen, werd het schoolreglement alweer verbeterd, aangevuld en in een nieuwe versie gegoten.

In bijlage vindt u een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen. Ze werden in het grijs gearceerd.

Opdat uw kind officieel in onze school zou ingeschreven zijn, vragen wij uw instemming met het PPGO (ongewijzigd) en het schoolreglement van 2009-2010 door het strookje 1 in te vullen (per kind!!) en ten laatste vrijdag 4 september aan de meester of juf terug te bezorgen.

Publiceren van beeldmateriaal

Aangezien er een belangrijke wijziging is in het schoolreglement betreffende het verspreiden van beeldmateriaal van de kinderen, vragen wij u om strookje 2 zorgvuldig in te vullen en te ondertekenen

 

 

Verlofdagen schooljaar 2009-2010

Vrije dagen van het 1e trimester:

Herfstvakantie: maandag 2 november 2009 tot zondag 8 november 2009

woensdag 11 november 2009: wapenstilstand

Kerstvakantie: maandag 21 december 2009 tot zondag 3 januari 2010

 

Vrije dagen van het 2e trimester:

Krokusvakantie: maandag 15 februari 2010 tot zondag 21 februari 2010

Paasvakantie: maandag 5 april 2010 tot zondag 18 april 2010

 

Vrije dagen van het 3e trimester:

woensdag 12 mei 2010: vrije dag

donderdag 13 mei 2010: Hemelvaartdag

vrijdag 13 mei 2010: brugdag

maandag 24 mei 2010: Pinkstermaandag

dinsdag 25 mei 2010: vrije dag

woensdag 26 mei 2010: vrije dag

woensdag 30 juni 2010: school tot 12u30. Nadien is de school gesloten (en is er geen opvang)!!

 

 

Uitstappen en GWP’s

Voorlopig werden er geen uitstappen vastgelegd.

Wat de GWP’s betreft, plannen we  enkel voor het 5de en 6de leerjaar een meerdaagse uitstap.

 

Rapporten en oudercontacten

10/09/09: infoavond + oudercontact voor heel de school

29/10/09: Rapport 1 + oudercontact voor de lagere school

17/12/09: Rapport 2 + oudercontact voor heel de school + infoavond peuters die na nieuwjaar naar school komen

11/02/10: Rapport 3 (geen oudercontact!!)

01/04/10: Rapport 4 + oudercontact voor de lagere school

24/06/10: oudercontact voor de kleuterschool

28/06/10: Rapport 5 + oudercontact voor de lagere school + proclamatie 6de lj om 20u

 

GOK- en zorgcoördinator

In het kader van het Gelijke Onderwijskansenbeleid (GOK) werden er aan onze school GOK-uren toegekend.  Dit zal ons toelaten onze leerlingen nog beter te begeleiden en te ondersteunen.

Ingrid Goethals zal de taak van zorgcoördinator op zich nemen. Zij zal het zorgbreedtebeleid op school coördineren.

 

 

Kinderverzorgster in de kleuterschool

De peuterklas krijgt ondersteuning van een kinderverzorgster.  Elke namiddag zal juf Sabine mee de kindjes begeleiden.

 

 

Studie- en huiswerkbeleid

-         studie voor het 1ste leerjaar op maandag (lezen), dinsdag (lezen + huistaak) en donderdag (lezen + huistaak), telkens van 16.00u tot 16.30 (lezen)

-         vrijblijvende studie voor de leerlingen van het 2de t.e.m. het 6de lj die huiswerk willen maken: van maandag tot vrijdag van 16.30u tot 17.00u, op woensdag van 14.00u tot 14.30u. Hun aanwezigheid in de studie wordt bevestigd (naar de ouders toe) met een handtekening van mevr. Rosette in het agenda

-         de kleuters en de leerlingen van de lagere die niet naar de studie gaan, blijven op de speelplaats onder het toezicht van 2 medewerkers van het Breugelkind.

 

Kosteloos onderwijs

Alle materialen, die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken, zullen door de school ter beschikking gesteld worden.

Dit wil zeggen dat meetinstrumenten, agenda, handboeken, werkboeken, kopieën, tekenmateriaal, basispakket schrijfgerief, knutselmateriaal, … door de school worden aangekocht en ter beschikking gesteld (zie ook addendum schoolregelement).

U HOEFT dus bovenstaande dingen niet te kopen voor uw kind, maar als u dat wenst, MAG u dit wel doen.

Wij als school stellen deze materialen gratis ter beschikking van de kinderen.

Echter, bij verlies of beschadiging ervan, vorderen wij het aankoopbedrag van het beschadigde materiaal terug (zie ook schoolreglement 3.3).

 

 

Wijziging van de godsdienstkeuze

De ouders die het wensen kunnen bij het begin van elk schooljaar hun keuze wijzigen.

Hiervoor dient U schriftelijk het keuzeformulier aan te vragen en het binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf 1 september, terug af te geven.

 

Kleur van de mededelingen

Om u in de veelheid van informatie, die aan uw kind wordt meegegeven, wegwijs te maken, zullen we de mededelingen, afkomstig van verschillende instanties, in verschillende kleuren meegeven.

Nieuwsbrief (info van BS Zavelput): op wit papier

Info van het oudercomité: op geel papier

Info van ’t Breugelkind: op blauw papier

  

Warme maaltijden

Bij de aanvang van het schooljaar deelt u ons mee wat uw kind zal verbruiken: melk, choco, fruitsap, soep, koek en/of middagmaal (zie strookje 3). Deze keuze kan gewijzigd worden via een melding bij de secretariaatsmedewerker. De wijziging zal ingaan vanaf de daaropvolgende maand.

U HOEFT DUS DE MAALTIJDEN NIET MEER MAANDELIJKS DOOR TE GEVEN!

Wanneer u vóór 9u00 de school verwittigt dat uw kind niet aanwezig is op school en dus geen maaltijd zal nuttigen, zal u geen maaltijd aangerekend worden.

Doet u dit niet, dan zullen wij genoodzaakt zijn u de warme maaltijd aan te rekenen (dit geldt zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de lagere school).

 

Prijzen eetmalen en dranken

Maaltijd kleuters       € 2.70                        Maaltijd lagere          € 3.10

Melk                           € 0.23                        Choco                                    € 0.27

Fruitsap                     € 0.40                        Koek                          € 0.20

Soep                          € 0.60

 

 

Bewakingsgeld

Op het einde van iedere maand zal u een factuur ontvangen waarin wij u het totale bedrag van de voorbije maand zullen aanrekenen.

-          ochtendtoezicht: een forfaitair bedrag van €1/week wordt aangerekend, tot een kwartier voor de aanvang van de lessen

-          middagtoezicht: €0,25/dag

-          avondtoezicht: €0,5/half uur wordt aangerekend, vanaf een kwartier na het einde van de lessen

-          kinderen van eenzelfde gezin die in een zelfde school zijn ingeschreven geldt: een eerste kind betaalt 100%, een tweede kind betaalt 75% en vanaf een derde kind betaalt u 50% (met ingang vanaf 1/10/08)

-          pedagogische studiedagen: per ½ dag wordt €3,5 gevraagd voor de opvang

 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft een financiële ondersteuning om de bewaking zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door vzw GIBBON, i.s.m. vzw ’t Breugelkind.

De facturen voor de opvang dienen betaald te worden op het nummer 733-0476342-05, GIBBON – BS Zavelput, Oudstrijderslaan 200, 1140 Evere.

 

Gelieve dit blad uit te nemen, in te vullen en te ondertekenen en ten laatste tegen vrijdag 4 september terug mee te geven met uw kind.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: ………………...

Klas: …………………..

 

 

 

 

 


 

 

Verklaring van instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement

(= strookje 1)

 

 

zoals vastgesteld op 01/09/05 en laatst gewijzigd op 26/05/2009 (advies schoolraad) en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2/7/2009.


Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………

 

[naam en adres van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte, of in feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben of, in geval van meerderjarigheid, de meerderjarige leerling]

 

moeder/vader van ………………………………………………………………klas …………

 

verklaar kennis te hebben genomen van het mij overhandigde pedagogisch project en schoolreglement en stem met beide in. Dit verbindt mij en de aldus ingeschreven leerling tot naleving van het pedagogisch project en schoolreglement.
Handtekening(en)                                                    Datum

 

 

 

 

 


 

Publiceren van beeldmateriaal

(= strookje 2)

 

Beste ouders


Voor gerichte (geposeerde) foto's hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat om geposeerde, individuele foto's en geposeerde groeps- en klasfoto's. We vragen u daarom om onderstaand invulstrookje nauwkeurig in te vullen en vóór 1 oktober terug te bezorgen.


Tijdens de maand september publiceren we geen beeldmateriaal, daarna gebruiken we enkel datgene waarvoor u expliciet de toestemming hebt gegeven.

 

Als u zich in de loop van het schooljaar bedenkt en u vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan. Mail of schrijf ons daarvoor. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft u immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om uw persoonsgegevens. Dat geldt overigens ook voor niet-gerichte beelden.

 

Met vriendelijke groeten

 

Michèle Herremans

Wd. directeur

 

 

GEPOSEERDE, INDIVIDUELE FOTO’S EN GEPOSEERDE GROEPS- EN KLASFOTO’S

 

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar … - … vanaf 1 oktober beelden van ……………………………..(naam van de leerling) te maken en te publiceren

-         op de website                                                ja / nee

-         in het schoolkrantje (= nieuwsbrief)              ja / nee

-         in de schoolfolder                                          ja / nee

-        

Indien u minstens één keer 'ja' hebt geantwoord, mag de school beelden maken tijdens

-         de jaarlijkse fotosessie                                  ja / nee

-         de bosklassen                                               ja / nee

-         het schooletentje                                           ja / nee

-         het schoolfeest                                             ja / nee

-         de schoolreis                                                 ja / nee

-         de gezonde week                                          ja / nee

-        

Datum                                                                       Handtekening ouder  

 


strookje 3: bestelling warme maaltijden en drankjes

 

Ondergetekende, ouder van …………………………………………klas ……..

verklaar hierbij dat mijn zoon/dochter

dagelijks

            O koek neemt

            O choco drinkt                      O melk drinkt                        O fruitsap drinkt

 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

            O een warme maaltijd nuttigt                      O soep drinkt

 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

            O een warme maaltijd nuttigt                      O soep drinkt

 

DEZE BESTELLING BLIJFT GELDIG TOT HERROEPING BIJ DE SECRETARIAATSMEDEWERKER

 

Datum + Handtekening ouder

 

 

&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

strookje 4: bestelling turn-T-shirt met logo van de school

 

Ik, ondergetekende, …………………………………………………………………………

ouder van …………………………………………………………… klas ………………….

bestel een T-shirt aan de prijs van € 10.

Dit bedrag en strookje verwachten wij terug in een gesloten omslag met daarop duidelijk vermeld de naam van uw kind en “aankoop T-shirt”.

 

Maten:            O 128 = 8 jaar           O 140 = 10 jaar        O 152 = 12 jaar

 

Handtekening ouder

 

 

&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

strookje 5: Aanvraag pasje “mag alleen de school verlaten om 15u30” (enkel voor de leerlingen van de lagere school)

 

Ondergetekende, ouder van ………………………………………….. klas (lagere) …….. verklaar hierbij dat mijn zoon/dochter

 

O elke dag opgehaald wordt (bij uitzondering geef ik een schriftelijke mededeling aan de klastitularis)

 

O elke dag alleen de school mag verlaten om 15u30

 

O mijn kind enkel op volgende dagen alleen de school mag verlaten

                        O maandag om ………… uur
                        O dinsdag om ………… uur
                        O woensdag om ………… uur

                        O donderdag om ………… uur
                        O vrijdag om ………… uur

 

Handtekening ouder


Turnkledij voor de leerlingen van de lagere school

Tijdens de turnles dragen alle kinderen witte turnpantoffels of sportschoenen met velcro, witte kousen, een blauw turnbroekje en een T-shirt met het embleem van de school. Deze worden bewaard in een turnzak die de leerlingen van de school krijgen.

De turnzak en kledij worden tijdens de schoolvakanties meegegeven naar huis voor een wasbeurt.

De T-shirt met embleem is op school te koop aan € 10. 

Via strookje 4 kan u de turn-T-shirt bestellen.

 

 

Zwemmen (enkel voor de leerlingen van de lagere school)

Vanaf het 1ste leerjaar gaan we driewekelijks zwemmen in het zwembad van Dilbeek. De gemeente Sint-Agatha-Berchem betaalt de toegangsprijs van het zwembad.

Voor de busrit en de badmeester vragen wij een bijdrage van €2.

Aangezien er in de Dilkom werken worden uitgevoerd, zullen de leerlingen pas vanaf de maand november gaan zwemmen.

 

Verloren kledij

Vorig schooljaar is er heel wat kledij achtergebleven op school.  Om dit te vermijden vragen wij u in alle kledingstukken en ook in de turnkledij de naam van de leerling te schrijven.

 

 

Afhalen en brengen van de leerlingen

Zie ook ons schoolreglement:

2.1.1     Brengen en afhalen van de kinderen

De ouders brengen hun kinderen vóór de aanvang van de lessen naar de persoon belast met toezicht. Ouders moeten de speelplaats of speelzaal onmiddellijk verlaten, na het brengen van hun kind.

’s Avonds worden de kinderen afgehaald aan de schoolpoort, op de speelplaats of in de studie.

Leerlingen die bij de directie een pasje aangevraagd hebben én kunnen voorleggen aan de leerkracht belast met het toezicht aan de schoolpoort, mogen bepaalde/alle dagen de school verlaten zonder begeleiding.

Tijdens of na de lessen is het verboden de klaslokalen te betreden zonder toelating van de directie.

De kinderen moeten vóór 18u00 afgehaald worden. Indien u uitzonderlijk te laat bent, gelieve dan telefonisch te verwittigen.

De ouders verwittigen vooraf wanneer hun kind door iemand anders dan hen wordt afgehaald. Wij geven het kind niet mee aan onbekenden.

 

Brengen van de kleuters

De kleuters van de 1ste kleuterklas A en B worden in de speelzaal afgezet.

De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas worden naar de speelplaats gebracht. 

 

 

Afhalen van de kleuters

De kleuters van de 1ste kleuterklas A en B worden in de speelzaal opgehaald.

De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas worden op de speelplaats opgehaald.

Na de lessen worden zij afgehaald aan de groene poort op de speelplaats.

 

Opgelet!!!! Ook de ouders van de kleuters betreden het schooldomein pas wanneer een leerkracht te kennen heeft gegeven dat zij het schooldomein mogen betreden (zie afspraken lagere schoolkinderen)

 

De leerlingen van de lagere school worden afgezet aan het klein groen poortje aan de speelplaats.

Na het beëindigen van de lessen worden er rijen gevormd. De leerlingen die alleen naar huis mogen, zullen in rij naar beneden komen met een begeleidende leerkracht. De leerlingen die onmiddellijk worden afgehaald staan in een rij te wachten op de speelplaats. De overige leerlingen mogen spelen.

Wanneer de begeleidende leerkracht van de leerlingen met pasje de poort heeft geopend en deze leerlingen het schooldomein hebben verlaten, kunnen de ouders hun kinderen afhalen op de speelplaats.

 

Indien U een andere persoon stuurt om uw kind af te halen, gelieve ons dan vooraf te

verwittigen.

 

Gelieve telkens het uur van afhalen te noteren op de daarvoor voorzien lijsten en af te tekenen wanneer u uw kind meeneemt naar huis.

 

 

Jasjes en boekentassen van de kleuters

De toegangsdeur van de kleuterblok werkt met een “veiligheidsknop”. Op deze manier kunnen enkel volwassen personen het gebouw betreden.

Ouders kunnen in de gang de jas en de boekentas van hun kleuter deponeren of afhalen.

Gelieve de deur steeds te sluiten, nadat u GECONTROLEERD HEBT dat er GEEN KLEUTER MEER IN HET GEBOUW AANWEZIG IS!!!!!!

 

 

Mededelingen voor de ouders van de kleuters en post voor de juffen

De schriftelijke mededelingen (nieuwsbrieven, facturen, oudermagazine, …) liggen elke vrijdag ter beschikking in de gang van de kleuterblok:

-         het peuterklasje: in de wolk met gaatjes, aan de muur boven de matrasjes. Onder de foto van uw kindje vinden jullie de briefjes van uw kindje

-         1ste kleuterklas: in het huisje met gaatjes, aan de muur van het klasje. Onder het symbool van uw kindje vinden jullie de briefwisseling van uw kind

-         2de kleuterklas: in het kleedje van Rutje, aan de muur van het klasje. Onder het symbool van uw kindje vinden jullie de briefwisseling van uw kind

-         3de kleuterklas: in de vlek aan de muur van het klasje. Onder de naam van uw kindje vinden jullie de briefwisseling van uw kind.

 

Gelieve wekelijks te controleren of er schriftelijke mededelingen zijn!!

 

Wanneer u ingevulde briefjes of centjes heeft voor de juf, mag u die steeds in een gesloten omslag in de blauwe brievenbus in de kleuterblok deponeren.

Vergeet echter niet om steeds duidelijk op de omslag te vermelden van wie en voor wie de brief bestemd is!!

            Bijvoorbeeld: van de mama van Jan

                                    Voor juf Katleen – 3KK

 

 

Fruitdag

kleuters

Dinsdag is bij de kleuters nog steeds fruitdag. Gelieve die dag een stuk (geschild) fruit mee te geven met jullie kleuter.

Die dag worden er GEEN koekjes aan de kleuters gegeven tijdens de knabbeltijd.

 

Leerlingen lagere school

Agape biedt de mogelijkheid om dagelijks een stuk fruit te bekomen via de school.

Verdere info hierover volgt later.

 

 

Aanvraag pasje om de school te verlaten

De ouders waarvan de kinderen (alle of sommige dagen) alleen de school mogen verlaten, vullen strookje 5 in tegen ten laatste vrijdag 4 september.

Kinderen die GEEN pasje hebben aangevraagd, zullen de school NIET mogen verlaten zonder begeleiding (tenzij, ten titel van uitzondering, er een nota in de agenda van het kind genoteerd staat en het kind deze nota aan de leerkracht aan de poort kan voorleggen).

 

Voor de leerlingen die de eerste week van september de school alleen mogen verlaten:

GELIEVE DAGELIJKS IN DE AGENDA VAN UW KIND TE NOTEREN DAT HIJ/ZIJ DE SCHOOL ALLEEN MAG VERLATEN.

 

Voor de veiligheid van onze kinderen hopen we, beste ouders, ten stelligste op uw positieve medewerking.

 

 

Toedienen van medicatie

In ons schoolreglement werd een extra document toegevoegd omtrent het toedienen van medicatie. Zoals u reeds van vorige jaren weet, geven wij geen enkele medicatie, tenzij op doktersvoorschrift.

Hieronder vindt u een attest (strookje 6) dat u kan laten invullen door uw arts indien uw kind toch medicatie moet krijgen tijdens de schooluren.

Toedienen van medicatie

(= strookje 6)

 

 

Geachte ouders

 

De laatste jaren wordt in toenemende mate aan de leerkrachten/school gevraagd om medicatie toe te dienen op school.

 

 

Graag hadden wij hieromtrent de volgende afspraken gemaakt:

 

Ø      Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat de medicatie op school moet worden toegediend;

Ø      Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het onderstaande attest door de behandelende arts wordt ingevuld;

Ø      De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.

 

 

Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de CLB-arts contact opneemt met uw huisarts.

 

 

Met vriendelijke groeten,

De CLB-arts

 

 

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school

 

Naam van het kind:                ………………………………………………………

 

Naam van de medicatie:        ………………………………………………………

                                               ………………………………………………………

                                               ………………………………………………………

Dosis:                                                ………………………………………………………

 

Periode van toediening:         van .................. tot ……………… (datum)

 

Tijdstip van toediening op school:     …………………………………

 

Stempel en handtekening arts                                              Handtekening ouder(s)

 

 

 

19:15 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |